Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Usein kysyttyä -kuvake

USEIN KYSYTTYÄ

Voit hankkia osaamista suorittamalla eri oppilaitosten tarjoamia avoimia opintoja. Opinnot ovat avoimia kaikille iästä, aiemmasta koulutuksesta tai asuinpaikkakunnasta riippumatta. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla. Avoimet opinnot voivat edesauttaa työllistymistäsi tai etenemistäsi koulutuspolulla.

Opintojen kuvauksista saat tietoa siitä,

  • mitä opinnot sisältävät
  • millaista osaamista opinnoista saat
  • mitä hyötyä opinnoista sinulle on
  • kenelle opinnot ovat erityisesti suunnattu
  • miten paljon työtä opiskelu vaatii
  • mitä opiskelu maksaa
  • miten opiskelu tapahtuu
  • milloin opinnot alkavat

Opintokuvauksista löydät myös tiedon, keneltä saat lisätietoja ja ohjausta opintoihin liittyen.

Keneltä voin kysyä lisää avoimista opinnoista?

Löydät opintokuvauksista tiedon siitä, keneltä saat lisätietoja ja ohjausta opintoihin liittyen.

Kuinka kauan avointen opintojen opiskeluun vie aikaa?

Löydät opintokuvauksista arvion siitä, miten paljon aikaa opintojen suorittamiseen menee. Todellinen oppimiseen tarvittava aika kuitenkin vaihtelee, sillä osa meistä tarvitsee oppimiseen enemmän aikaa.

Kuka voi opiskella avoimia opintoja?

Avoimia opintoja voi opiskella kuka tahansa joustavasti eri elämäntilanteissa. Voit olla opiskelijana ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa, työpajalla, töissä tai työelämän ja koulutuksen ulkopuolella kun opiskelet avoimia opintoja.

Missä ja milloin opiskelu tapahtuu?

Opiskelet avoimia opintoja verkossa riippumatta siitä, missä asut tai opiskelet. Osa opinnoista tapahtuu verkossa opettajan johdolla sovittuna ajankohtana. Osa taas itsenäisesti silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Mitä hyötyä avoimista opinnoista on?

Avointen opintojen opiskelu antaa sinulle mahdollisuuden hankkia opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa osaamista tai opiskella enemmän. Jopa kipinä uuden tutkinnon suorittamiseen voi herätä. Jos haluat osoittaa avoimesti hankkimasi osaamisen osaksi tutkintoa, ota yhteys oppilaitokseen, jossa jo opiskelet, tai ota yhteyttä oppilaitokseen, jossa haluaisit opiskella.

Mitä opiskelu maksaa?

Löydät opintojen kuvauksesta tiedon opintojen maksullisuudesta. Suurin osa tarjolla olevista avoimista opinnoista on maksuttomia.

Miten opiskelu tapahtuu?

Opiskelu tapahtuu verkossa. Osa opinnoista on itsenäisiä verkko-opintoja, joita voit suorittaa silloin kun se sinulle parhaiten sopii. Osa opinnoista tapahtuu puolestaan opettajan johdolla verkossa.

Onko opinnoilla ikärajaa?

Ei ole. Opinnot ovat tarjolla kaiken ikäisille.

Pitääkö minulla olla jotain pohjakoulutusta, jotta voin opiskella avoimia opintoja?

Voit opiskella avoimia opintoja riippumatta pohjakoulutuksestasi. Osa opinnoista (esim. kieliopinnot) ovat kuitenkin sellaisia, että saatat tarvita aiempaa osaamista voidaksesi suorittaa opinnot.

Saako avointen opintojen opiskeluun opintotukea?

Opinnot eivät oikeuta opintososiaalisiin etuuksiin.

Saako suoritetuista opinnoista todistuksen?

Saat suorittamistasi avoimista opinnoista dokumentin, josta näkyy opintojen sisältö ja laajuus. Jos haluat osoittaa näin hankkimasi osaamisen osaksi tutkinto-opintoja, ota yhteyttä oppilaitokseen, jossa jo suoritat tutkintoa tai jossa haluaisit opiskella.

Saanko avoimista opinnoista opintosuorituksen?

Jos suoritat jo tutkintoa, ole yhteydessä oppilaitokseesi. Siellä voit osoittaa avoimesti hankkimasi osaamisen osaksi tutkintoa. Jos et vielä suorita tutkintoa, ole yhteydessä oppilaitokseen, jossa haluaisit opiskella. Siellä voit osoittaa näin hankkimasi osaamisen.

Vaikuttaako opiskelu työttömyystukeen?

Tarkista aina ennen opintojen aloittamista omasta TE-toimistostasi, vaikuttaako opiskelu työttömyystukeesi.

Tämä palvelu on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön eri oppilaitosten yhteistyönä AAVA – Avoin väylä ammattiin hankkeessa vuosina 2015–18. Palvelun kehittämiseen on osallistunut lähes 2 000 nuorta ja aikuista yhdessä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä ohjauspalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Hanke nimettiin vuonna 2018 Suomen ehdokkaaksi Euroopan komission jakaman European Funding for Excellence award -palkinnon saajaksi. Hanke saavutti kilpailussa toisen sijan.

Avoimia opintoja tarjoavat oppilaitokset vastaavat opintojen sisällöistä ja käytännön toteutuksesta. Palvelun yhteistyösopimuksen solmineet oppilaitokset omistavat palvelun ja vastaavat sen ylläpidosta yhteisesti.

Palvelun valtakunnallista käyttöönottoa testataan Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa vuosina 2018-2020. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala, Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, p. 050 4283154. etunimi.sukunimi@Turku.fi