Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
oppilaitoksen_nimi

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen, 4 osp

KENELLE

Sopii ammattiin opiskeleville, opiskelijaksi pyrkiville ja joustavan haun opiskelijoille joustavasti verkoissa suoritettavina opintoina. Tehtäviin on sisällytetty enemmän ohjausta, jotta tehtävät sopisivat useimmille.

AJANKOHTA

Nonstop

SISÄLLÖN KUVAUS

Opiskelija vahvistaa ja arvioi omaa matemaattista osaamistaan. Opiskelija voi suorittaa opintoja joustavasti aikaan ja paikkaan sitomatta.
  • Peruslaskutoimitukset
  • Talousmatematiikka
  • Mittayksiköt ja niiden väliset muunnokset
  • Geometriaa ja käytännän ongelmien ratkaiseminen geometrian avulla: mittakaava, sekoitussuhteet ja suhteisjako
  • Piiri-, pinta-ala- ja tilavuuslaskut
  • Päätelmät geometrisistä ominaisuuksista (esim. Pythagoraan lauseen päätteleminen)
  • Looginen päättelykyky, yhtälöt ja matemaattiset ongelmat
  • Tilastomatematiikan perusteita
  • Teknisten apuvälineiden käyttäminen (esim. geogebran hyödyntäminen)
  • Tulosten arviointi, ratkaisumenetelmät

ARVIO OPINTOIHIN KULUVASTA AJASTA

56 h

OPINTOPALAUTE

Oppimisen seurannassa ja osaamisen arvioinnissa huomioidaan tehdyt tehtävät. Tehtävien palauttaminen antaa opiskelijalle suoraan palautetta onnistumisesta asteikolla 1 - 5. Osaamisen arviointi on myös mahdollista saada tutkinnon osan suorittamisen aikana.

HINTA

Maksuton

YHTEYSHENKILÖ

Tiina Kaakinen, tiina.kaakinenKorvaa tämä @-merkilläosao.fi, puh. 050 - 5638405
Johanna Vesenterä, johanna.vesenteraKorvaa tämä @-merkilläosao.fi, puh. 040 - 6206744

OPISKELUTAPA

Itsenäinen opiskelu verkossa: Opiskelu tapahtuu itsenäisesti oppilaitoksen sähköisessä oppimisympäristössä, josta löytyvät opiskelumateriaalit ja oppimistehtävät ohjeineen.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu sähköpostitse tiina.kaakinenKorvaa tämä @-merkilläosao.fi

Matematiikka, fysiikka ja kemiaOulun seudun ammattiopisto

Tämä palvelu on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön eri oppilaitosten yhteistyönä AAVA – Avoin väylä ammattiin hankkeessa vuosina 2015–18. Palvelun kehittämiseen on osallistunut lähes 2 000 nuorta ja aikuista yhdessä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä ohjauspalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Hanke nimettiin vuonna 2018 Suomen ehdokkaaksi Euroopan komission jakaman European Funding for Excellence award -palkinnon saajaksi. Hanke saavutti kilpailussa toisen sijan.

Avoimia opintoja tarjoavat oppilaitokset vastaavat opintojen sisällöistä ja käytännön toteutuksesta. Palvelun yhteistyösopimuksen solmineet oppilaitokset omistavat palvelun ja vastaavat sen ylläpidosta yhteisesti.

Palvelun valtakunnallista käyttöönottoa testataan Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa vuosina 2018-2020. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala, Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, p. 050 4283154. etunimi.sukunimi@Turku.fi