Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Non stop

Asiakaspalvelu ja myyntityö

Kurssin käynyt henkilö saa kokonaiskuvan palveluprosessista sekä vinkkejä tehokkaseen ja asiakaslähtöiseen myyntityöhön.

Non stop

Englannin kertauskurssi

Kurssilla vahvistat englannin kieliopin osaamistasi tai kertaat keskeisiä kielioppiasioita.

Non stop

Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon

8.6.-31.7.2019

Non stop

Etiketti ja tapatietous

Asiakas saa itsevarmuutta toimintaansa ja käytökseensä. Hän viihtyy erilaisissa tilaisuuksissa sekä järjestäjän että vieraan ominaisuudessa paremmin, kun hän kokee olevansa mukavuusalueellaa...

Non stop

Kannattavuus, budjetointi ja hinnoittelu

Saat yleiskuvan toiminnan kannattavuuden suunnittelusta ja seurannasta.

Non stop

Kestävä kehitys

Oletko kiinnostunut ympäristöstäsi ja haluat valinnoillasi vaikuttaa?Tervetuloa suorittamaan kestävä kehitys -verkkokurssia. Kurssi kuuluu sosiaalinen ja kulttuuriosaaminen, ympäristöosaamisen ...

Non stop

Kohti koulutusta

Kurssilla arvioit itseäsi ja elämäntilannettasi, kun pohdit koulutukseen hakeutumista. Ovatko opiskelujen kannalta olennaiset asiat kunnossa? Mitä osaamista sinulla jo on, mitkä ovat vahvuuksiasi...

Non stop

Kulttuurien tuntemus 3 osp

Kurssi sopii sinulle, joka olet lähdössä ulkomaille työssäoppimaan tai olet kiinnostunut omasta ja muiden maiden kulttuureista. Jakson aikana  tutustutaan valitun kohdemaan paikalliseen kulttuur...

Non stop

Liikunnan osaamismerkki

Liikunnan osaamismerkin saa osallistumalla ohjatuille liikuntatunneille.

Non stop

Logistiikan varastoalan englantia

8.6.-31.7.2019

Non stop

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp

Tauolla toistaiseksi

Non stop

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen, 4 osp

Opiskelija vahvistaa ja arvioi omaa matemaattista osaamistaan. Opiskelija voi suorittaa opintoja joustavasti aikaan ja paikkaan sitomatta.

Non stop

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnaiset osaamistavoitteet 3 osp

Opiskelija vahvistaa ja arvioi omaa matemaattista osaamistaan. Opiskelija voi suorittaa opintoja joustavasti aikaan ja paikkaan sitomatta.

Non stop

Ohjelmoinnin perusteet

Tutustut ohjelmoinnin perusteisiin Scratch-kehitysalustalla.

Non stop

Opiskeluvalmiudet, 0,5 osp

Tauolla toistaiseksi

Non stop

Ruotsi 1 (Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi), 1 osp

Tauolla toistaiseksi

Non stop

Sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen

Tällä verkkokurssilla opit käyttämään sosiaalista mediaa oman ja/tai edustamasi yrityksen asian edistämiseksi. Opit mm. luomaan itsellesi sähköpostitilin, Facebook-tilin ja perustamaan blogin...

Non stop

Suomen kielen työelämäsanastoa 1

8.6.-31.7.2019

Non stop

Suomen kielen työelämäsanastoa 2

8.6.-31.7.2019

Non stop

Terveenä töissä

8.6.-31.7.2019

Non stop

Tietoturva

Kurssilla opit noudattamaan tietoturvaohjeita sekä ymmärtämään ohjeiden tarkoituksen ja vakavuuden. Tiedät mikä on tietoturva. Opit miten toimien et aiheuta vaaraa itsellesi tai muille.

Non stop

Työelämän kirjallista viestintää

8.6.-31.7.2019

Non stop

Työelämätaidot sosiaalialla

Osallistuja osaa kurssin jälkeen rakentaa cv:n ja hakea itselleen työpaikkaa. Hän osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja oman alansa työsopimuksen keskeiset asiat. Opiskelija tiedostaa oman ala...

Non stop

Työnhaun vaiheet

8.6.-31.7.2019

Non stop

Valokuvauksen perusteet

Kurssilla oppit laadukkaan valokuvaamisen perusasioita. Tutustut seuraaviin peruskäsitteisiin: kameran perustoiminta, mitkä asiat vaikuttavat valotukseen, valkotasapaino, syväterävyys, polttoväli...

Non stop

Verkkoviestinnän perusteet

Tämä opintokokonaisuus esittelee olennaiset internetin selaamiseen, tehokkaaseen tiedonhakuun, onlineviestintään ja sähköpostiin liittyvät käsitteet ja taidot.

Non stop

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)

Opintokokonaisuus soveltuu kaikille, jotka opiskelevat ammatillisessa oppilaitoksessa tai suunnittelevat hakeutumista ammatillisiin opintoihin ja haluavat suorittaa itsenäisesti viestintä ja vuorova...

Non stop

Viestintä ja vuorovaikutus, suomi toisena kielenä, pakollinen (4 osp)

Ilmoittautuminen alkaen 13.5.2019. Tauolla 28.6.-4.8.2019.

Non stop

Vuorovaikutus työpaikoilla

8.6.-31.7.2019

Non stop

Yhteiskunnan palveluiden käyttäminen

Kurssilla opit yhteiskunnan eri palveluista ja niiden hyödyntämisestä erityisesti opiskelijan ja/tai maahanmuuttajan näkökulmasta. Opit myös, miten palvelut rahoitetaan ja mihin yhteiskunnan tuk...

Non stop

Yhteiskuntataidot

Kurssi on tarkoitettu niille, joiden tulee tietää yhteiskunnalliset vaikuttamismahdollisuutensa ja osata niihin liittyvät perustaidot. Kurssi suoritetaan itseopiskeluna ja sitä voi hyödyntää ko...

Non stop

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1

Tämän opintokokonaisuuden sisältö on osa ammatillisten perustutkintojen Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osaa. Sisältö vastaa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -osuude...

Non stop

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Tämän opintokokonaisuuden sisältö on osa ammatillisten perustutkintojen Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osaa.Sisältö vastaa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -osuuden tois...

Non stop

Äidinkieli: Kieli ja kulttuuri

Oman kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän merkitys. Kirjallisuus ja muut taidemuodot. Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.Kurssin avulla opiskelija kehittää aiemmin oppimiaan kie...

Non stop

Äidinkieli: Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelussa tarvittavien kielenkäyttötaitojen kehittäminen. Kuuntelutaidot, oman luku- ja opiskelustrategian kehittäminen sekä opiskelutekstien kirjoittaminen.Tehtävien teemat:Ammattilaisen...

Non stop

Äidinkieli: Tiedonhankinta

Tiedonhakintataitojen kehittämistä haastattelemalla, verkkolähteitä käyttämällä sekä oman alan ammattikirjallisuuteen ja ammattilehtiin tutustumalla. Kriittisyys tiedonlähteiden käytössä....

Tämä palvelu on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön eri oppilaitosten yhteistyönä AAVA – Avoin väylä ammattiin hankkeessa vuosina 2015–18. Palvelun kehittämiseen on osallistunut lähes 2 000 nuorta ja aikuista yhdessä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä ohjauspalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Hanke nimettiin vuonna 2018 Suomen ehdokkaaksi Euroopan komission jakaman European Funding for Excellence award -palkinnon saajaksi. Hanke saavutti kilpailussa toisen sijan.

Avoimia opintoja tarjoavat oppilaitokset vastaavat opintojen sisällöistä ja käytännön toteutuksesta. Palvelun yhteistyösopimuksen solmineet oppilaitokset omistavat palvelun ja vastaavat sen ylläpidosta yhteisesti.

Palvelun valtakunnallista käyttöönottoa testataan Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa vuosina 2018-2020. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala, Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, p. 050 4283154. etunimi.sukunimi@Turku.fi