Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.

Kaikki opintokokonaisuudet

Non stop

Perusmatematiikan riittävyys MAB11 (PeMaRi)

Onko perusmatematiikan riittävyys PeMaRi säädön tarpeessa. Kurssilla huolletaan peruskoulun matematiikan taitoja. Lisäksi kurssilla on räätälöityjä paketetteja ammatillisiin opintoihin sekä...

Non stop

Ammatillinen äidinkieli: Kieli ja kulttuuri

Oman kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän merkitys. Kirjallisuus ja muut taidemuodot. Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Non stop

Ammatillinen äidinkieli: Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Non stop

Ammatillinen äidinkieli: Tiedonhankinta

Non stop

Asiakaspalvelu ja myyntityö

Kurssin käynyt henkilö saa kokonaiskuvan palveluprosessista sekä vinkkejä tehokkaseen ja asiakaslähtöiseen myyntityöhön.

Non stop

Asiakkaan kohtaaminen Sosiaali- ja terveysalalla

Opintokokonaisuus on tauolla 24.5.-31.7.2018

Non stop

Englannin kertauskurssi

Kurssilla vahvistat englannin kieliopin osaamistasi tai kertaat keskeisiä kielioppiasioita.

Non stop

Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon

Asiakas saa tutustua kiinnostuksen kohteena olevaan ammatilliseen perustutkintoon englannin kielen avulla.Asiakkaalla on mahdollisuus punnita omaa soveltuvuuttaan tälle alalle ja saada lisää motiva...

Non stop

English at Work

Kurssia ei voi suorittaa kesäkeskeytyksen aikana.

Non stop

Etiketti ja tapatietous

Asiakas saa itsevarmuutta toimintaansa ja käytökseensä. Hän viihtyy erilaisissa tilaisuuksissa sekä järjestäjän että vieraan ominaisuudessa paremmin, kun hän kokee olevansa mukavuusalueellaa...

Non stop

Hoitotyön turvallisuus

Kurssin aikana opit lähihoitajan työhyvinvointiin, työsuojeluun, aseptiikkaan ja ergonomiaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Kurssilla mm. perehdytään sähkö-, säteily- ja paloturvallisuu...

Non stop

Johdatus ammattimatematiikkaan

Opiskelija vahvistaa omaa laskutaitoaan. Opiskelija suorittaa ammattiopintoja joustavasti aikaan ja paikkaan sitomatta. Opiskelija arvioi matemaattista osaamistaan.Opinnot vastaavat n. 3 osp suoritu...

Non stop

KAHVIPAPU –kahvikoulu

Kahvipapu- on tutustumismatka kahvien maailmaan. Kurssi etenee kahvipavusta maukkaisiin kahvijuomiin.Voit perehtyä monipuolisesti kahviin, kahvijuomiin ja niiden valmistamiseen. Saat hyvät pohjatied...

Non stop

Kannattavuus, budjetointi ja hinnoittelu

Saat yleiskuvan toiminnan kannattavuuden suunnittelusta ja seurannasta.

Non stop

Kohti koulutusta

Kurssilla arvioit itseäsi ja elämäntilannettasi, kun pohdit koulutukseen hakeutumista. Ovatko opiskelujen kannalta olennaiset asiat kunnossa? Mitä osaamista sinulla jo on, mitkä ovat vahvuuksiasi...

Non stop

Logistiikan varastoalan englantia

Tutustutaan logistiikan ja varastoalan keskeisiin englanninkielisiin termeihin ja viestintään. Kurssin avulla on mahdollista suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien pakollise...

Non stop

Ohjelmoinnin perusteet

Tutustut ohjelmoinnin perusteisiin Scratch-kehitysalustalla.

Non stop

Oppimaan oppiminen ja arjenhallintataidot

Tauolla 1.9.2018 alkaen

Non stop

Psykologia

Kurssilla opiskellaan seuraavia aiheita:minäkäsityspersoonallisuusstressi itsesäätely emootiotmotivaatiomuisti ja tarkkaavaisuus asenteet

Non stop

Puualan materiaalituntemus

Tutustuu puualan termistöön ja materiaaleihin.Hyväksytty verkkokurssi on yhden (1) osp:n arvoinen.

Non stop

Ruotsi 1 (Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi), 1 osp

Tauolla 1.6.2018 - 31.7.2018

Non stop

Ruotsin kielen ainekirjoituskurssi (RUB1 12)

Kurssia ei voi suorittaa kesäkeskeytyksen aikana.

Non stop

Sisustusalan orientaatiokurssi

Tauolla 22.6.-31.8.2018

Non stop

Sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen

Tällä verkkokurssilla opit käyttämään sosiaalista mediaa oman ja/tai edustamasi yrityksen asian edistämiseksi. Opit mm. luomaan itsellesi sähköpostitilin, Facebook-tilin ja perustamaan blogin...

Non stop

Suomen kielen työelämäsanastoa 1

Suomen kielen työelämäsanastoa 1 -kokonaisuuden tehtävissä harjoitellaan helppoa suomen kielen työelämäsanastoa ja työpaikoilla tarvittavia ilmauksia.

Non stop

Suomen kielen työelämäsanastoa 2

Suomen kielen työelämäsanastoa 2 -opintokokonaisuuden tehtävissä harjoitellaan suomen kielen työelämäsanastoa ja työelämässä tarvittavia ilmauksia.

Non stop

Tietoturva

Kurssilla opit noudattamaan tietoturvaohjeita sekä ymmärtämään ohjeiden tarkoituksen ja vakavuuden. Tiedät mikä on tietoturva. Opit miten toimien et aiheuta vaaraa itsellesi tai muille.

Non stop

Treenaamo

Opintokokonaisuus on tauolla 24.5.-31.7.2018

Non stop

Tyylin tulkinta

Kurssi sopii kaikille, jotka työskentelevät tai opiskelevat ammattiin, jossa oman ulkoisen habituksen, kampaus- ja pukeutumistyylin löytäminen tukee ammatissa työskentelyä. Kurssille osallistuja...

Non stop

Työelämän etiikka

Kurssilla perehdytään etiikan perusteisiin. Tehtävissä pohditaan arjen ja työelämän eettisiä ongelmia. Kurssin sisältö vastaa ammatillisiin opintoihin (sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen)...

Non stop

Työelämän kirjallista viestintää

Työelämän kirjallista viestintää koostuu lyhyistä, käytännönläheisistä kirjoitusharjoituksista, joiden aiheina ovat esim. sähköpostin kirjoittaminen, reklamaatioon vastaaminen, asiakkaa...

Non stop

Työelämän ruotsi

Opintokokonaisuus on tauolla 24.5.-31.7.2018

Non stop

Työelämätaidot sosiaalialla

Osallistuja osaa kurssin jälkeen rakentaa cv:n ja hakea itselleen työpaikkaa. Hän osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja oman alansa työsopimuksen keskeiset asiat. Opiskelija tiedostaa oman ala...

Non stop

Työelämätietous

Työelämätietous-kurssi tarjoaa työhaastatteluun valmentautumista kotoutumiskoulutuksen opiskelijoille ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen opiskelijoille. Kurssilla valmentaudut j...

Non stop

Työnhaun vaiheet

Tekstit, tehtävät ja lisämateriaali ohjaavat  työnhakuprosessin eri vaiheissa. Niiden avulla perehdytään työpaikkailmoituksen lukemiseen, hakemuksen ja ansioluettelon tekemiseen, piilotyöpaik...

Non stop

Urasuunnittelun työkaluja

Tauolla 1.9.2018 alkaen

Non stop

Valokuvauksen perusteet

Kurssilla oppit laadukkaan valokuvaamisen perusasioita. Tutustut seuraaviin peruskäsitteisiin: kameran perustoiminta, mitkä asiat vaikuttavat valotukseen, valkotasapaino, syväterävyys, polttoväli...

Non stop

Verkkoviestinnän perusteet

Tämä opintokokonaisuus esittelee olennaiset internetin selaamiseen, tehokkaaseen tiedonhakuun, onlineviestintään ja sähköpostiin liittyvät käsitteet ja taidot.

Non stop

Video CV

Opi tekemään oma video cv. Video-cv:n avulla voit erottautua muista hakijoista ja joissakin työpaikoissa jo vaaditaan video-cv. Video-cv sopii hyvin osaksi markkinintiviestinnän ammattitutkintoon ...

Non stop

Vuorovaikutus työpaikoilla

Ammatillliset opiskelijat voivat harjoitella työpaikan vuorovaikutusta TOP-jakson ohessa. Soveltuu osittain myös esim. Valman opiskelijoille.Tehtäväsarjassa yhdistyvät lukemisen ja kirjoittamisen...

Non stop

Yhteiskunnan palveluiden käyttäminen

Kurssilla opit yhteiskunnan eri palveluista ja niiden hyödyntämisestä erityisesti opiskelijan ja/tai maahanmuuttajan näkökulmasta. Opit myös, miten palvelut rahoitetaan ja mihin yhteiskunnan tuk...

Non stop

Yhteiskuntataidot

Kurssi on tarkoitettu niille, joiden tulee tietää yhteiskunnalliset vaikuttamismahdollisuutensa ja osata niihin liittyvät perustaidot. Kurssi suoritetaan itseopiskeluna ja sitä voi hyödyntää ko...

Non stop

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1

Tämän opintokokonaisuuden sisältö on osa ammatillisten perustutkintojen Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osaa. Sisältö vastaa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -osuuden en...

Non stop

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Tämän opintokokonaisuuden sisältö on osa ammatillisten perustutkintojen Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tutkinnon osaa. Sisältö vastaa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -osuude...

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön eri oppilaitosten yhteistyönä AAVA – Avoin väylä ammattiin hankkeessa vuosina 2015–18. Palvelun kehittämiseen on osallistunut lähes 2 000 nuorta ja aikuista yhdessä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä ohjauspalvelujen asiantuntijoiden kanssa.

Avoimia opintoja tarjoavat oppilaitokset vastaavat opintojen sisällöistä ja käytännön toteutuksesta. Palvelun yhteistyösopimuksen solmineet oppilaitokset omistavat palvelun ja vastaavat sen ylläpidosta yhteisesti.

Palvelun valtakunnallista käyttöönottoa testataan Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa vuosina 2018-2020. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala, Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, p. 050 4283154. etunimi.sukunimi@Turku.fi