Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Visio avointen ammatillisten opintojen palvelusta

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia työelämässä ja opinnoissa tarvittavaa osaamista eri oppilaitosten tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa joko itsenäisesti tai opettajan johdolla.

Edut opiskelijan näkökulmasta

Mahdollisuus kenelle tahansa hankkia opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa osaamista

 • etä- ja verkko-opintoina riippumatta oman asuinpaikkakunnan tai oppilaitoksen tarjonnasta
 • ajasta ja paikasta riippumatta itsenäisinä opintoina
 • nopeasti ja joustavasti eri elämäntilanteissa
 • sekä vahvistaa ammatillista osaamista opiskelemalla enemmän ja laajemmin
Avointen opintojen esimerkkiopiskelijoita
Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleva Eija Epätietoinen

Ammatillisiin aloihin orientoivat opinnot, opiskelu- ja työnhakutaitoja vahvistavat opinnot

Ammatillista tutkintoa opiskeleva ja jatko-opinnoista haaveileva Niilo Nopeaoppinen

Ammatillista erikoisosaamista lisäävät opinnot, ammatilliset opinnot toiselta alalta

Vera Vieraskielinen

s2-opinnot, ammatillisiin opintoihin ja opiskelutaitoihin orientoivat opinnot, työnhakuvalmiudet

Tatu TavisAmis

Yhteisten tutkinnon osien opinnot

Työssäkäyvä Aki Alanvaihtaja

Ammatillisiin aloihin orientoivat opinnot, opiskelutaitoja vahvistavat opinnot

Outi Osaamisenkehittäjä

Ammatillista erikoisosaamista lisäävät opinnot, ammatilliset opinnot toiselta alalta

Kalle Keskeyttänyt

Ammatillisiin opintoihin ja opiskelutaitoihin orientoivat opinnot

Edut oppilaitoksen näkökulmasta

Oppilaitokselle palvelu tarjoaa keinon

 • markkinoida koulutusta, eri tutkintoja ja erityisosaamistaan
 • hankkia uusia opiskelijoita ja laajentaa asiakaskuntaa
 • reagoida nopeasti työelämän muuttuviin koulutustarpeisiin
 • laajentaa koulutustarjontaa
 • nopeuttaa opintojen etenemistä ja tehostaa läpäisyä
 • toteuttaa yksilöllisiä opintopolkuja ja lisätä valinnaisuutta
 • tarjota koulutusta joustavasti läpi vuoden
 • koulutusorganisaatioiden erikoistumiseen ja yhteistyöhön
 • näkyä valtakunnallisesti
 • hyödyntää muiden oppilaitosten tarjontaa ja erityisosaamista
 • tukea opettajuuden muutosta
 • resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen

Mitä lisäarvoa palvelu tuottaa oppilaitoksille?


Iltalukio:
”Nykyistä tiiviimpi yhteistyö toisen asteen koulutuksen toteuttamisessa.”

Salon seudun ammattiopisto:
”Opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia osaamista, vaikka omassa oppilaitoksessa ei tarjontaa olisikaan. Laajentaa koulutustarjontaa, lisää valinnaisuutta. Vapauttaa resursseja tukea niitä opiskelijoita, jotka tarvitsevat enemmän tukea opintoihinsa.”

Stadin ammattiopisto:
”Yhteinen avointen opintojen malli on kaikkien koulutuksenjärjestäjien etu ja palvelee uutta osaamisperusteista opetussuunnitelmaa sekä digitalisaatiota.”

Turun ammatti-instituutti aikuiskoulutus:
”Opiskelijoilla enemmän mahdollisuuksia hankkia osaamista oman kiinnostuksensa pohjalta, jos on esimerkiksi hakeutumassa opiskelemaan ammattikorkeakouluun. Opettajat voivat ohjata opiskelemaan myös muiden oppilaitosten avointa tarjontaa.”

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova:
”Lisäarvoa tulisi erityisesti, jos YTO-kokonaisuus olisi laaja ja opiskelijalla olisi mahdollisuus suorittaa esim. kaikki YTO:t avoimesti riippumatta siitä, mikä oppilaitos kokonaisuuksia valmistelee.”

Työväenopisto:
”Saamme tiedotettua laajemmalle opiskelijakunnalle toiminnastamme ja pystymme tarjoamaan ilmaista koulutusta usealle opiskelijalle.”

Turun Aikuiskoulutuskeskus:
”Uudenlaisia pedagogisia menetelmiä, uusia asiakkaita, uuden jakelukanavan ja toimintamallin. Asiakkaiden näkökulmasta tarjonta laajenee ja saatavuus helpottuu.”

Ja miten kaikki sai alkunsa?

Avointen ammatillisten opintojen palvelumalli on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön usean oppilaitoksen yhteistyönä AAVA-hankkeessa vuosina 2015–18. Palvelun kehittämiseen on osallistunut lähes 2 000 avoimista opinnoista kiinnostunutta nuorta ja aikuista yhdessä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä ohjauspalveluiden asiantuntijoiden kanssa.

Palvelumalli kehitettiin seuraavien oppilaitosten yhteistyönä: Turun ammatti-instituutti, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Salon seudun ammattiopisto, Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Novida – lukio ja ammattiopisto, Stadin ammattiopisto, Turun iltalukio ja Turun suomenkielinen työväenopisto. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Palvelun yhteistyösopimuksen solmineet oppilaitokset omistavat palvelun ja vastaavat sen ylläpidosta yhteisesti. Avoimia opintoja tarjoavat oppilaitokset vastaavat opintojen sisällöistä ja käytännön toteutuksesta.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala, suunnittelu- ja kehittämispalvelut, etunimi.sukunimi@turku.fi tai p. 050 428 3154

Tämä palvelu on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön eri oppilaitosten yhteistyönä AAVA – Avoin väylä ammattiin hankkeessa vuosina 2015–18. Palvelun kehittämiseen on osallistunut lähes 2 000 nuorta ja aikuista yhdessä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä ohjauspalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Hanke nimettiin vuonna 2018 Suomen ehdokkaaksi Euroopan komission jakaman European Funding for Excellence award -palkinnon saajaksi. Hanke saavutti kilpailussa toisen sijan.

Avoimia opintoja tarjoavat oppilaitokset vastaavat opintojen sisällöistä ja käytännön toteutuksesta. Palvelun yhteistyösopimuksen solmineet oppilaitokset omistavat palvelun ja vastaavat sen ylläpidosta yhteisesti.

Palvelun valtakunnallista käyttöönottoa testataan Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa vuosina 2018-2020. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala, Suunnittelu- ja kehittämispalvelut, p. 050 4283154. etunimi.sukunimi@Turku.fi